Sunday, February 5, 2012

Nebes pulak -_-


2 more days to go! Damn nervous :(
3 papers direct, Wed-Thurs-Fri.
The only thing i can do is study and study lagi
Hope this coming exam goes well
InsyaAllah


"Ya ALLAH berikanlah kefahaman kepadaku seperti kefahaman Nabi Nabi, berikanlah kehafalan kepadaku seperti kehafalan Rasul Rasul dan mendapat ilham daripada Malaikat Malaikat yang hampir dengan MU, Amin"

No comments: